Raad van Europa waarschuwt voor nadelen biometrie voor identificatie

De invoering van biometrie voor identificatie en controle moet terughoudend plaatsvinden. De technologie staat nog in de kinderschoenen en kan onvoorziene gevolgen hebben. Dat schrijft een werkgroep van de Raad van Europa in een advies. Volgens de werkgroep raakt biometrie rechtstreeks aan de integriteit en waardigheid van het menselijk lichaam. ‘Biometrie staat nog in de kinderschoenen en er is nog weinig bekend over de nadelen. Als de technologie eenmaal op grote schaal is ingevoerd, kan een niet terug te draaien ontwikkeling in gang zijn gezet met onvoorzienbare gevolgen.’ De werkgroep vindt dan ook dat in elke situatie nauwkeurig moet worden bekeken of biometrie wel noodzakelijk is. ‘Alleen de overtuiging dat biometrie nuttig is, voldoet niet.’ De werkgroep wijst verder op de foutenmarge bij biometrie. De foutenmarge wordt onder meer bepaald door de technische specificaties van controlesystemen. Beleidsmakers moeten zich goed verantwoorden over welke foutenmarge in welke situatie acceptabel is, aldus de werkgroep. Daarnaast wordt gewezen op het probleem dat vooral bij ouderen biometrische kenmerken kunnen vervagen of veranderen. Ook daar dienen adequate oplossingen voor te komen.

Bron: Staatscourant nr. 211, maandag 31 oktober 2005