jun 8 2014

Op 8 juni 1949 publiceerde George Orwell zijn boek ’1984′ waarmee de  uitdrukking “Big Brother is watching you….” wereldberoemd werd. In zijn boek schetste Orwell een toekomstbeeld van Big Brother die alles en iedereen in de gaten hield. Had George Orwell gelijk? Lees verder

jun 5 2014

Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.
Dit is een astronomisch bedrag die het voorstellingsvermogen vér te boven gaat. Zo verschrikkelijk veel geld kan onmogelijk in één mensenleven bij elkaar worden geharkt. Het lijkt zelfs onmogelijk dat zoveel familiebezit opgebouwd kan worden over een aantal generaties. Toch heeft de Rothschild familie dit huzarenstukje geleverd in nog geen tweeënhalve eeuw. Lees verder

jun 4 2014

Als de papiergeldloze maatschappij, zoals deze van bepaalde zijden bepleit wordt, eenmaal verwezenlijkt zal  zijn,  zal  een van de nog bestaande verschillen met Kamp14, waaruit  Dong Hyuk na een slavenbestaan van 23 jaar wist te ontsnappen, verdwenen zijn. Lees verder

jun 3 2014

Voor de Nederlandse “stemmers”, die op 25 mei j.l. hun treurige “plicht” hebben gedaan, hebben we droevig nieuws. Met name voor de 1,5 miljoen stembusgangers, die meenden op een partij te stemmen die TEGEN de Europese Unie stelling zouden hebben genomen. Lees verder

jun 1 2014

De Amerikaanse geheime dienst NSA verzamelt op internet op grote schaal foto’s om gezichtsherkenningssoftware te testen. Dat schrijft The New York Times op basis van informatie die de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden beschikbaar heeft gesteld. Lees verder