Ongeloof over problemen biometrisch paspoort

Woensdag 14 september 2005, 07:40 – De gesignaleerde haken en ogen met het nieuwe biometrische paspoort leiden bij kenners tot ongeloof. Het paspoort wordt volgend jaar ingevoerd.

Het afgelopen half jaar werd in de gemeenten Almere, Apeldoorn, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht een uitgebreide proef gehouden met de nieuwe generatie elektronische reisdocumenten. In totaal werden 14.500 testdocumenten geproduceerd waarin een chip, een gezichtsopname en twee vingerafdrukken werden opgenomen.

Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing kondigde na afsluiting van de biometrieproef aan dat het nieuwe document volgend jaar beschikbaar moet zijn. Maar eerst moet een aantal probleempjes worden opgelost, zo gaf de bewindsman aan.

Allereerst moeten de eisen voor de in te leveren foto’s verscherpt worden. Dit om de kans op een succesvolle verificatie bij controle te vergroten, zo stelt Pechtold. De gemeenten krijgen de beschikking over software om geautomatiseerd na te gaan of een pasfoto geschikt is. Onlogisch, zo stelt een woordvoerder van R-action, een bedrijf dat gespecialiseerd is in biometrische oplossingen. “Het zou beter zijn om de overheid zelf de foto’s te laten nemen. Je bent dan zeker van een contstante kwaliteit.”

Vingerafdruk
Ook voor de vingerafdrukken is de kwaliteit cruciaal, zo geeft Pechtold toe. Het merendeel van de proefpersonen bleek ondersteuning nodig te hebben om tot de opname van een kwalitatief goede vingerafdruk te komen. Dat gold ook voor de ambtenaren.

De zegsman van R-action reageert ook op dit punt met verbazing. “Het is belachelijk om handmatig iemand te laten beoordelen of een vingerafdruk van voldoende kwalitatief niveau is. Indien dit niet geautomatiseerd gerealiseerd kan worden (en er is geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen), zullen er verschillen ontstaan die het uiteindelijk uitlezen en het proces van ‘matching’ zwaar kunnen frustreren. Uiteindelijk beoordeelt software of de aangeboden print overeenkomt met hetgeen wat opgeslagen is.”

Kinderen
Verder stelt de minister dat het opnemen van vingerafdrukken bij kinderen tot zes jaar ‘bijna onmogelijk’ is. Ook hierin kan R-action zich niet vinden. “Inderdaad is het bij kinderen tot en met drie jaar lastig gezien het te scannen oppervlak. Maar boven die leeftijd is er geen beletsel. De beperkingen die men nu noemt, kunnen grotendeels overwonnen worden door betere technische middelen te gebruiken”, aldus de zegsman.

De proef – uitgevoerd door SDU – heeft het ministerie in totaal 3,4 miljoen euro gekost. Hiervan is zo’n 2,5 miljoen opgegaan naar externe consultants en de producent van de reisdocumenten, rekent R-action voor. “En bovendien niet Europees aanbesteed”, weet de zegsman. Al met al zonde van het geld, zo vindt het bedrijf. “Wij moeten onze klanten wederom uitleggen dat er incompetente mensen aan dit project hebben gewerkt en dat hun resultaten niet algemeen van aard zijn.”

Bron: Webwereld, 13-09-2005