Het Burger Service Nummer en de Burger Service Kaart

In november 2002 kwam minister Donner met een wetsontwerp voor een algemene identificatieplicht. Dit wetvoorstel wat inmiddels na kleine wijzigingen is aangenomen, staat niet op zich zelf maar houdt verband met een andere ontwikkeling nl. het Burger Service Nummer. Een week voor de aankondiging van de algemene identificatieplicht schreef minister van Binnenlandse Zaken Remkes een brief aan de Tweede Kamer met de mededeling dat iedere inwoner van Nederland een Burger Service Nummer krijgt. Het ging om een advies persoonsnummerbeleid dat in een commissie o.l.v. Ed van Tijn nader werd uitgewerkt. De basis voor dit nummer is het reeds bestaande sociaal fiscaal nummer. Ieder die dat nog niet heeft maar wel staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie krijgt alsnog een BSN. Het idee hierachter is dat het met dit nummer gemakkelijker wordt om gegevens uit te wisselen. Sinds 1996 staat het sofi nummer op het paspoort, rijbewijs en de Nederlandse identiteitskaart. Op de website van het Ministerie van Justitie staat bij de aankondiging van de Wet Uitgebreide Identificatieplicht die per 1 januari 2005 in werking is getreden, dat de politie ook mag vragen naar het sofi nummer. In het licht van de aangekondigde anti terrorisme wetgeving waarbij ook informatie over niet verdachte personen mag worden verzameld biedt dat een zorgwekkend perspectief.

In het advies persoonsnummerbeleid wordt er ook gesproken over de Nederlandse Elektronische Identiteits Kaart. Dit idee werd in 1997 voorgesteld door minister van Boxtel. Hiermee werden als Burger Service Kaart proeven gedaan in Haarlem en Delft. Op 6 mei 2002 bracht Atzo Nicolai, toen kamerlid voor de VVD, nu staatsecretaris voor Europese Zaken, dat idee ter sprake in het kader van de identificatieplicht die VVD en CDA wilden invoeren . Nicolai wilde een Service Pas voor iedereen met naam adres sofi-nummer foto en natuurlijk biometrie. Aan die ‘Service’ Pas wil hij justitiële dossiers toevoegen voor voetbalvandalen, en voor uitkeringsgerechtigden gegevens van de sociale dienst en arbeidsbureau.

Bij de behandeling van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht pleitte de VVD dan ook voor een geheel nieuwe identiteitskaart zoals die Nicolai werd voorgesteld. Het kabinet Balkenende besloot echter tot een identificatieplicht op basis van bestaande documenten (om deze wet zo gauw mogelijk te kunnen invoeren). Om de fraudegevoeligheid van het paspoort te verminderen wil het kabinet biometrische kenmerken in het document laten opnemen. De kamerfractie van de VVD pleitte daarbij opnieuw voor eerder genoemde kaart maar deze werd door minister de Graaf niet nodig bevonden. In het licht van ontwikkelingen in andere landen zoals België en Groot Brittannie waar men ook probeert een biometrische identiteitskaart voor iedereen probeert in te voeren betekent dat echter niet dat de Burger Service Kaart nooit meer op de politieke agenda terug zal keren.

Wat is het burgerservicenummer? www.programmabsn.nl

Banken krijgen toegang tot burgerservicenummer

De Bank en de WID

Over het Burger Service Nummer en de identificatieplicht. Artikel uit Frontier Magazine, december 2002 www.identificatieplicht.nl\docfront.htm

Artikel uit het Parool over de elektronische identiteitskaart www.identificatieplicht.nl\artparool17052003.htm

Ieder kind vanaf 2007 in elektronisch dossier Bron: Nu.nl

College Bescherming Persoonsgegevens; Wetgever dient risico’s van BSN beter te ondervangen

Wetsvoorstel Burgerservicenummer