De Bank en de WID

De banken verzamelen kopieën van paspoorten van miljoenen klanten. Als argument voert de Nederlandse Vereniging van Banken aan dat de Wet Identificatie Dienstverlening van 2003 hiertoe verplicht. De banken zeggen daarbij te handelen in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens. Bij nader inzien blijkt die bewering onjuist. Op vragen van kritische klanten heeft het College Bescherming Persoonsgegevens laten weten dat de banken een afschrift mogen vragen van het identiteitsbewijs maar dat de WID geen verplichting bevat om het sofi nummer te vragen. De WID verplicht bij het openen van een rekening tot het vaststellen van de identiteit van een cliënt maar niet tot kopiëren van het identiteitsdocument incl. sofi nummer. Dit mag alleen in het kader van de Algemene Wet Rijksbelastingen bij het afnemen van financiële diensten, zoals een hypotheek, aandelen of een andere vorm van vermogensbeheer, waarvoor informatie moet worden verstrekt aan de fiscus. Heeft een klant alleen met de WID te maken dan mag hij het nummer afdekken.

Het CBP heeft de Nederlandse Vereniging van Banken bij brief gevraagd de banken te informeren om hun cliënten hierop te wijzen. Fortis vroeg om een gewaarmerkte kopie van alle klanten. ABN AMRO vroeg alle rekeninghouders persoonlijks langs te komen met een legitimatiebewijs waarvan ze gelijk een kopie maken. Die kopie is echter geen papieren zwart-wit-kopie (kleur kopieën zijn verboden) maar blijkt in werkelijkheid een scan te zijn waarbij het document inclusief pasfoto tot in perfectie wordt gekopieerd. Ook daarover wordt in de WID waarop de banken zich beroepen niets gezegd. Pasfoto’s mogen in beginsel alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven in dit geval dus alleen voor het vervaardigen van identiteitskaarten. Het College Bescherming Persoonsgegevens raadt cliënten aan te vragen wat het doel is voor het inscannen van pasfoto’s maar tot op heden hult ABN AMRO zich in stilzwijgen.

Bron: Stelling.nl,25-11-2005