Campagnes

In de naam van de strijd tegen het terrorisme zullen van miljoenen mensen die een nieuw paspoort aanvragen, de vingerafdrukken worden genomen en een digitale foto van het gezicht worden gemaakt. Deze gegevens worden in een centrale database opgeslagen!

euprintBiometrie voorkomt geen terroristische aanslagen! Biometrie en de wet op de uitgebreide identificatieplicht zorgen alleen voor schijnveiligheid!

Bent u voor een realistische veiligheidspolitiek die zich concentreert op werkelijke verdachten i.p.v. een permanente controlestaat in te richten? Bent u voor privacy en respect voor grondrechten? In Nederland en daarbuiten lopen de volgende campagnes.

Bent u onterecht aangehouden? Heeft u een dubbele boete gekregen? Meldpunt Misbruik Identificatieplicht www.id-nee.nl

Hier kunt u in drie talen een klachtenformulier invullen voor inventarisatie en onderzoek. www.identificatieplicht.nl

Als u wordt aangehouden voor identificatie heeft u het recht om de politie om legitimatie te vragen. Meer op www.gelijkoversteken.org

Wordt lid van de bond van ID weigeraars en verzeker je tegen nare boetes! Lidmaatschap 15 euro per jaar www.geen-id.nl

Wat zijn de voornaamste bezwaren tegen de identificatieplicht? Over de zin en onzin van de veiligheidsstaat! www.ideeverplicht.nl

Wordt er dagelijks om uw identiteitsbewijs gevraagd? Bent u bezorgd over biometrie en het burgerservicenummer. Vindt u het bezwaarlijk dat ook uw internetgedrag en telefoon en e-mailgegevens worden vastgelegd? Doe eens wat terug. Geef een Big Brother Award. www.bigbrotheraward.nl

Alles over het bewaren van e-mail, internet en telefoongegevens op www.bof.nl

In Groot Brittannie probeert men gelijktijdig met het biometrisch paspoort een nationaal centraal bevolkingsregister te bouwen, compleet met naam, adres, biometrische gegevens en National Insurance Number. Het sluitstuk van dit systeem is de biometrische identiteitskaart die voor iedereen verplicht wordt. Een algehele identificatieplicht en koppelingswet ineen. Vanaf februari worden bij de aanvraag van een Brits paspoort de biometrische gegevens gelijk in een centrale database opgeslagen. Uit enquetes is gebleken dat 3 tot 4 miljoen Britten tegen deze plannen zijn. Meer dan 10.000 mensen doneerden £10, ten bate van een fonds om rechtszaken te kunnen voeren ten behoeve van personen die weigeren zich biometrisch te laten registreren. Kijk op www.pledgebank.com/resist

Alles over de Britse campagne, tevens links naar campagnes in Frankrijk