Biometrische gegevens niet centraal opslaan

In de Europese Unie moeten geen centrale databanken komen met biometrische gegevens van de Europese burgers. Centrale databanken verhogen de kans op misbruik en oneigenlijk gebruik. Dat schrijft de artikel 29 werkgroep, een door de Europese Commissie in het leven geroepen onafhankelijk adviesorgaan voor privacybescherming en dataprotectie, in een advies over de invoering van biometrische gegevens in paspoorten en reisdocumenten.

De komende jaren moeten alle Europese burgers een digitale foto en vingerafdrukken afstaan voor de nieuwe generatie paspoorten en reisdocumenten. De werkgroep vindt dat deze biometrische kenmerken alleen mogen worden gebruikt om ter plekke een document te controleren. Opslag in centrale databanken is niet toegestaan volgens de werkgroep, omdat het niet proportioneel is, en het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik doet toenemen. Het Europees Parlement keerde zich eerder ook al tegen centrale opslag, maar de Europese lidstaten willen deze optie per se openhouden.

Bron: Staatscourant, 10-11-2005