Biometrie. Veelgestelde vragen.

Wat is biometrie?
Biometrie is het vaststellen van unieke kenmerken van levende wezens om deze van elkaar te kunnen onderscheiden. Sinds de opkomst van de informatietechnologie duidt het op een identificatiemethode aan de hand van unieke lichaamskenmerken van personen. Met deze technologie kan op automatische wijze de identiteit van een persoon gecontroleerd worden, als de identiteitsgegevens en biometrische kenmerken van die persoon vooraf in een systeem zijn vastgelegd. Het woord biometrie is afgeleid van de Griekse woorden bios = leven en metron = maat.

Wat zijn biometrische kenmerken?
Biometrische kenmerken zijn unieke persoonsgebonden kenmerken van een persoon, aan de hand waarvan diens identiteit kan worden gecontroleerd. De meest bekende zijn vingerafdrukken, het gezicht, de iris, de vorm van de hand, de vorm van het oor enz. Ook gedragseigenschappen (beweging, schrift), de stemherkenning en lichaamsgeur die kenmerkend zijn voor een persoon vallen hieronder. De meest controversiële vorm van biometrie is identificatie door middel van DNA. Voor identificatie en authenticatie* worden biometrische kenmerken gedigitaliseerd, d.m.v. een scan en vastgelegd.

Waarom is het gebruik van biometrische kenmerken nodig?
Na de terroristisch aanslagen in de VS zijn de grenscontroles verscherpt. In de VS is het Visa Waiver Program ingegaan. Bij aankomst moet iedereen zich biometrisch laten registreren. Voor landen die nog geen biometrisch paspoort hebben geldt een visumplicht. Ruim voor de elfde september werd er door de meeste landen al gewerkt aan een biometrisch identiteitsbewijs Met biometrie wil men look a like fraude bestrijden en vervalsing tegengaan. Door geautomatiseerde controle d.m.v. RFID chips (chip met zendsignaal) in paspoorten zouden grenscontroles veiliger en sneller kunnen plaatsvinden. Hierbij zijn echter de nodige kritische kantekeningen te plaatsen.

Biometrie is niet zo veilig als men ons wil laten geloven. De gelaatscan heeft een foutmarge van 10%, Bovendien kan het gezicht in een paar jaar tijd wezenllijk veranderen waardoor de persoon door het systeem niet meer wordt herkend. de vingerscan heeft een foutmarge van ongeveer 3 tot 5% Dat is 30.000 tot 50.000 op een miljoen. Die foutmarge betreft personen die ten onrechte door biometrische apparatuur worden geaccepteerd (dus ten onrechte als iemand anders worden geïdentificeerd) of ten onrechte worden afgewezen (dus niet herkend als de persoon die hij of zij is). Bij mensen van zuidoost Aziatische afkomst is de foutmarge zelfs iets hoger. Ook bij kinderen en personen met een hoge leeftijd is deze techniek niet bruikbaar. Ook kan men met in gelatine gedrenkte vingers of namaak vingerafdrukken de apparatuur foppen. Het ligt dus voor de hand dat er een nieuwe vorm van look a like fraude gaat ontstaan. Geautomatiseerde grenscontrole moet plaatsvinden door een zendsignaal vanuit een chip in het identiteitsdocument met biometrische kenmerken. Kwaadwillenden kunnen dat signaal opvangen en kopiëren. Versleuteling biedt daartegen geen afdoende bescherming als men weet bij wie welk signaal hoort. De Britse passport service verwacht dat het biometrische paspoort binnen tien jaar wordt gekraakt.. Ook is er de kritiek van experts dat de apparatuur voor grenscontroles nog lang niet klaar is voor gebruik. Het gebruik van biometrie en zendsignalen heeft verregaande gevolgen voor onze privacy, we worden we meetbaar en volgbaar.

Waarom is gekozen voor gezichtsherkenning en vingerscans?
Onder voorzitterschap van Nederland heeft de Europese Unie in december 2004 de opslag van de gelaatscan en de vingerscan in de reisdocumenten verplicht gesteld. Dit is vastgelegd in de verordening “betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten” ((EG) nr 2252/2004 van 29 december 2004.) Meer informatie over de wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen vindt u hier… , hier… en hier

Wanneer moet er biometrie op het paspoort zijn opgenomen?
Op 28 februari 2005 zijn de specificaties voor de gelaatscan vastgesteld. Dit betekent dat 18 maanden later, per 28 augustus 2006, de gelaatscan dient te zijn ingevoerd. Voor de vingerscan moeten de specificaties nog worden vastgesteld. Zodra deze bekend zijn, dient 36 maanden later de vingerscan te zijn ingevoerd. Centrale opslag van al onze biometrische gegevens

Wat gaat het paspoort met een gezichtsopname in de chip kosten?
Over de prijs is nog niets bekend. Te verwachten is dat het biometrisch paspoort veel duurder zal zijn dan het gewone paspoort. Die kosten worden u in rekening gebracht.

Wat wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten met biometrische gegevens?
De geldigheidsduur van de reisdocumenten is 5 jaar en blijft 5 jaar.

Krijgen alle Nederlandse reisdocumenten biometrische kenmerken?
Nee. Documenten met een geldigheidsduur van 12 maanden of korter (nooddocumenten) krijgen geen biometrische kenmerken.

Moet ik een nieuw paspoort aanschaffen zodra biometrie wordt ingevoerd?
Nee. De paspoorten die in omloop zijn, blijven geldig totdat de geldigheidsduur is verstreken.

Zo nee, kan ik dan in 2007 wel naar de VS reizen?
Als de geldigheidsduur van uw huidige paspoort in 2007 nog niet is verstreken kunt u naar de VS reizen. Wel worden daar uw vingerafdrukken gescand en een foto genomen. Deze worden in een systeem opgeslagen en bewaard, evenals paspoortnummer en creditcardnummer en andere persoonlijke gegevens.

Zal met de invoering van biometrie het Nederlandse paspoort moeilijker te vervalsen zijn?
Vervalsing wordt moeilijker maar zeker niet onmogelijk, voor professionele criminele organisaties. Dit wordt ook door de Britse passport service erkend. Biometrics won’t deter passportfraudsters, chief admits. (Bron theregister.co.uk) Daarom is de geldigheidsduur van documenten ook niet langer dan vijf jaar.

De RFID chip in biometrische paspoorten die vanaf november in Duitsland worden uitgegeven is beveiligd met een zg. SHA-1 algoritme, dat is ontworpen door de NSA, de Amerikaanse National Security Agency. Chinese wetenschappers ontdekten daarin kwetsbaarheden. Ook in Engeland en Nederland beseft men dat de beveiliging een voordurend doelwit zal zijn voor criminele organisaties.

Wat gebeurt er als iemand geen biometrische kenmerken in zijn/haar reisdocument wil of daar principiële bezwaren tegen heeft?
Op grond van de Europese Verordening moeten alle reisdocumenten die langer dan 12 maanden geldig zijn zowel de gezichtsopname als vingerafdrukken bevatten. Dat wil zeggen dat iedereen die een reisdocument wil hebben bereid moet zijn die kenmerken te laten opnemen. Omdat reisdocumenten ook worden gebruikt voor identificatie bij het verkrijgen van werk, zorg, enz. dreigt het gevaar dat bezwaarmakers worden uitgesloten van het maatschappelijke verkeer. Het zou van respect getuigen als de regering deze personen, die bereid zijn een stuk van hun bewegingsvrijheid in te leveren om niet biometrisch geregistreerd te worden, tegemoet zou komen. Alleen de Christen Unie heeft tot nu toe erkend dat er principeweigeraars zijn.

Wat gebeurt er als personen vanwege een handicap geen biometrische kenmerken kunnen afgeven?
Binnen de Europese Unie is hierover nog overleg gaande. Het is de bedoeling dat er afspraken komen voor personen waarbij het als gevolg van gezondheidsproblemen, dan wel een handicap niet mogelijk is vingerafdrukken op te nemen.

Waarom wordt er gekozen voor een fotoscan?
Het scannen van de foto voldoet voor het maken van een gezichtsopname zoals door de Europese Unie en de ICAO (International Civil Aviation Organisation) is voorgeschreven. Nb. De ICAO heeft alleen de foto voorgeschreven. De EU ministerraad heeft daar vingerafdrukken aan toe gevoegd.

Waarom wordt er geen reisdocumenten ingevoerd met alleen een gezichtopname?
De Europese verordening schrijft voor dat ook de vingerafdrukken in de reisdocumenten moeten worden opgenomen. Dit werd lang voor het besluit werd genomen afgesproken met de VS.

Worden er strengere eisen gesteld aan de pasfoto?
Ja. De eisen worden strenger doordat de eisen worden opgetrokken naar het niveau dat internationaal (in de ICAO) zijn afgesproken.

*Er wordt wel eens gesteld dat authenticatie van een document (het vaststellen van de echtheid) niet hetzelfde is als identificatie. Ook zou volgens de Nederlandse regering een biometrische template geen persoonsgegeven zijn omdat een losse template niet is terug te voeren op een persoon. Wanneer het bij authenticatie gaat om de vraag; hoort dit document bij deze persoon in het kader van een identiteitscontrole dan gaat het om identificatie. Wanneer men hiertoe wordt verplicht gaat het dus om een identificatieplicht. Een biometrische template is van een natuurlijk persoon afgeleid en hoort slechts bij die ene persoon. Conform de Europese privacy richtlijn is het dus een persoonsgegeven.

Verder lezen;

Ministerie van binnenlandse Zaken. Persoonsgegevens en reisdocumenten. Informatie over biometrie in het paspoort www.minbzk.nl

EU ministerraad zet parlement onder druk over biometrie in paspoorten

De verwachting is dat in 2015 over de hele wereld, de biometrische gegevens van meer dan een miljard passagiers worden opgeslagen en uitgewisseld. Burgerrechtorganisaties waarschuwen voor grote gevaren. Persverklaring van Privacy International en open brief aan de ICAO Files & Biometric Identifiers on More Than a Billion Passengers to be Computerised and Shared Globally by 2015.

More than 400 million EU Citizens and residents to be fingerprinted Bron Edri.org

Biometrisch paspoort binnen tien jaar gekraakt. Bron: Security.nl

Biometrics won’t deter passportfraudsters, chief admits. Bron theregister.co.uk Biometrie zal paspoortfraudeurs niet afschrikken zegt het hoofd van de britse paspoortservice.

2006, Het jaar van het biometrische paspoort Netkwesties Zeer informatief artikel dat ook ingaat op de beveiliging.

Biometrisch paspoort krijgt kritiek te verduren. Tweakers Net

Biometrische gegevens in de EU PDF Statewatch Standpunt van de Britse professor Peers over het gebruik van vingerafdrukken voor identiteitsdocumenten. Bron www.identificatieplicht.nl

Fraude met biometrisch paspoort mogelijk

Ongeloof over problemen biometrisch paspoort

How to fake fingerprints? http://www.ccc.de/biometrie/fingerabdruck_kopieren.xml?language=en

Databank vingerafdrukken alle Nederlanders

Biometrische gegevens niet centraal opslaan

Raad van Europa waarschuwt voor nadelen biometrie voor identificatie

Twee kritische artikelen over biometrie Het Europese Visum Informatiesysteem Stelling.nl/kleintje

Bio ID-plicht Stelling.nl/kleintje